FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med byggeri. Er dit spørgsmål ikke i vores FAQ, er du velkommen til at kontakte os.
For yderligere information om den specifikke ydelse, henvises der til den relevante sektion for hver ydelse.

Når du tegner en ejerskifteforsikring, er du sikret, hvis der bliver fundet skjulte fejl eller mangler i ejendommen, der ikke er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Forsikringen dækker desuden, hvis et eller flere forhold er beskrevet forkert i rapporterne. En ejerskifteforsikring træder i kraft, når både elinstallations- og tilstandsrapporten er udarbejdet. 

En byggesagkyndig, også kendt som en bygningsinspektør, er en fagperson inden for byggeri og bygningskonstruktioner. Deres primære opgave er at inspicere og vurdere bygningers tilstand og kvalitet for at sikre, at de opfylder byggereglementerne og andre relevante standarder. 

Der er flere situationer, hvor det kan være en god idé at bruge en byggesagkyndig:  

  • Før køb af hus eller lejlighed  
  • Ved nybyggeri   
  • Ved renoveringsprojekter  
  • Ved byggeskader  
  • Ved tvister  

En uvildig byggesagkyndig kan hjælpe med at vurdere om din skade er dækningsberettiget, og udførelse af rapport, der kan sendes til forsikringsselskabet. 

Typisk koster en byggesagkyndig mellem 3-6.000 kr. alt efter ydelse.
Vores priser står under hver ydelse. Der er tillæg ved længere kørsel, samt aften og weekend.
 

Det afhænger af ydelsen, og om der skal udføres rapport til, men i gennemsnittet kan man forvente at afsætte 1-2 timer. 

Vi har normalt et par dages ventetid, men vi prøver altid at rykke rundt i planlægning, så vi kan passe din tid ind. Der tilbydes aften og weekends tider mod ekstra betaling 

Sjælland, Lolland, Falster og Møn

En tilstandsrapport er et dokument, som oplyser om en ejendoms tilstand. Formålet med en tilstandsrapport er at fortælle køberen om kvaliteten og tilstanden af den bolig, som køberen er interesseret i at købe. Rapporten skal altså give køberen en ide om, hvad det er, han eller hun køber, så der ikke opstår overraskelser over fejl og mangler, når boligen er købt. I forbindelse med at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, er det også obligatorisk, at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Der bliver både oplyst om tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten i den endelige købsaftale og i skødet. 

Ved brug af et termografisk kamera måles boligens overfladetemperatur. Temperaturen vises på et billede i farver. På den måde kan det ses, hvor varmen slipper ud af boligen. 

En køberrådgivning består i at en byggesagkyndig kommer med dig ud, og gennemgår tilstandsrapporten, og udfører en byggeteknisk gennemgang af boligens, fra kælder til tag. 

En tilstandsrapport er ikke ens betydende med der ikke findes andre fejl i boligen, det ses også der er fejlvurdering i tilstandsrapporter. En byggeteknisk gennemgang ved køb af bolig, hjælper dig til at få et samlet overblik over boligen, det kan sikre dig mod ubehagelige og dyre økonomiske overraskelser. 

Har du allergier er det aldrig godt at bo i en bolig med skimmelsvamp. Skimmelsvampe kan være sundhedsskadeligt, og kan give fysiske reaktioner, og det kan give dårligt indeklima. 

Der findes mange typer skimmelsvampe, og flere af dem vil være sundhedsskadelige, og kan give fysiske reaktioner som hudirritation, allergi og høfeberlignende symptomer som fx tæthed i næsen, kløende øjne, hivende vejrtrækning, hovedpine og utilpashed. 

Prisen på en renovering afhænger af mange faktorer – hvor stor er din bolig, hvor meget og hvad skal renoveres, hvilke materialer ønsker du at bruge, hvilke professionelle faggrupper skal involveres osv. En rådgiver kan hjælpe dig med overblik og forståelse for hvor dine penge bedst bruges. 

Det tager ofte længere tid, end først vurderet. Der er mange ting, som kan forsinke en byggeproces: Byggetilladelser, levering af materialer, ventetider på de rigtige håndværkere og uforudsete byggetekniske udfordringer. En rådgiver kan hjælpe dig med et samlet overblik og en realistisk tidsplan. 

Der være flere regler, du skal tage hensyn til: Byggetilladelser, byggetekniske regler, m.m. Total Byggerådgivning kan give dig et overblik over de regler, du skal være opmærksom på, og vi hjælper gerne med projekterende og ansøgning, hvis det er nødvendigt for dit projekt.

Med byggeteknisk rådgivning på din sidelinje, kan fejl og mangler opdages og udbedres i tide, dette sikre dig for byggesjusk og uforudset udgifter. 

Har du modtaget et brev om du overskrider krav om samlet meter af bygninger i skel, eller du har ikke oplyste bygninger på din grund. Total Byggerådgivning kan give dig et overblik over hvad du skal gøre for at lukke sagen hos kommune, og vi hjælper gerne med projekterende og ansøgning. 

Har du købt en bolig, og finder ud af ikke alle bygninger er lovliggjort. Vi kan give dig et overblik og hjælper dig til at have styr på ansøgning/ lovliggørelse hos kommune. 

Alt efter hvad der skal bygges/opføres, kræver det en korrekt byggetilladelse, der skal sendes ind til kommunen via bygogmiljoe.dk. Vi har bygningskonstruktører med mange års erfaring indenfor projektering og ansøgning, som står klar til at hjælpe dig med dit projekt. 

Når BBR-oplysninger skal rettes er der nogle regler som skal overholdes, og det kan have betydning for om det er nødvendigt med en byggetilladelse gennem kommunen. Total Byggerådgivning kan give dig et overblik og hjælpe dig med korrekt at indberette til BBR. 

Skitseforslag indeholder et ideoplæg med skitsering af idéer og drømme af et projekt, der er ofte flere forskellige skitser/tegninger som er tegnet i hånden. 

Projektslag indeholder målfaste tegninger og opstalter af et projekt, der er typisk et groft materialevalg med, og er første skridt på vejen mod ansøgning om byggetilladelse 

Myndighedsprojekt indeholder alle nødvendige materialer for at kunne søge om byggetilladelse, om det er opbygning/tilbygning eller ny bolig. Det kan være nødvendigt med dispensationsansøgning, hvis krav til lokalplaner ikke overholdes. 

Hovedprojekt indeholder udbudsmateriale (Byggetegninger og materialevalg) som kan sendes ud til en entreprenør, som kan give tilbud og opføre projektet ud fra udarbejdet materiale.

Projektering af byggeri er valg og udformning af tekniske løsninger, tegninger og materialer til byggeriet, for at sikre tidsplan og konstruktionsmæssige løsninger kan udføres korrekt. God projektering, sikre afklaringen omkring problematiske forhold, som sikrer det bedste resultat af byggeriet. 

Fra det tidspunkt hvor man er klar over, at forsinkelsen vil indtræde, skal det skriftligt meldes til entreprenøren. 

Der findes ikke en facitliste over hvad der konkret betragtes som væsentlige mangler, men manglende varme, manglende strøm, vand, ventilation m.m. betragtes som væsentlige mangler.  
 
Mange, hver for sig mindre og uvæsentlige mangler kan ud fra en konkret vurdering udgøre en væsentlig mangel. Det samme gælder mangler af betydelig økonomisk størrelse og mangler med usædvanlig lang afhjælpningstid. 
 
Hvis der er blevet specificeret et juridisk forbehold i kontraktindgåelsen, hvor det er blevet angivet, at der kun må være mangler for et bestemt beløb, og hvis der er flere mangler end dette, kan huset blive afvist til overtagelse. 

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).