5 års gennemgang

Identifikation af fejl

En 5 års gennemgang er en periodisk inspektion, der foretages af bygherren, entreprenøren eller bygningsejeren inden fem år efter færdiggørelsen af byggeriet. Formålet med denne gennemgange er at identificere eventuelle fejl og mangler eller problemer i konstruktionen eller materialerne og sikre, at de bliver rettet i henhold til garantibestemmelserne. Det er bygherres pligt at indkalde entreprenøren til 5 års gennemgangen, ligesom det er bygherres ansvar at påpege eventuelle fejl og mangler i denne forbindelse.

5-års gennemgang

En 5-års gennemgang finder sted inden for det femte års garanti og har til formål at identificere eventuelle langsigtede problemer og fejl, der kan have udviklet sig over tid. Her kan der være fokus på konstruktionens stabilitet, revnedannelser, fugtproblemer, skader på fundamentet m.m. Ligesom ved 1-års gennemgangen vil entreprenøren være ansvarlig for at udbedre og afhjælpe eventuelle fejl eller mangler i overensstemmelse med garantibestemmelserne. Du kan nedenfor indhente et uforpligtende tilbud, eller også kan du ringe til os på: 25 500 444

Vi sikrer standarder, dokumentation og kvalitet

5-års gennemgang er vigtige for at sikre, at byggeriet lever op til de nødvendige standarder og kvalitetskrav. Det sikrer også, at eventuelle fejl og mangler opdages og rettes, før garantiperioden udløber, hvilket giver dig mulighed for at kræve rettelser og forebygge potentielle skader eller nedbrydning på længere sigt.

For at sikre, at alle fejl og mangler bliver bemærket og dokumenteret korrekt, tilbyder vi hos Total Byggerådgivning at komme inden gennemgangen med entreprenøren. Her vil vi foretage en indvendig gennemgang, hvor vi gennemgår alle rum systematisk i forhold til eventuelle skader på vægge, gulve og loft. Ved den udvendige gennemgang vil vi tjekke for eventuelle skader på facaden, taget eller træværk. Hvis det er muligt at tilgå loftet, foretager vi også en gennemgang af dette område.

Professionel udarbejdelse af rapport og rådgivning

Der vil blive udarbejdet en rapport, som du kan bruge som dokumentation og mangelliste. Total Byggerådgivning tilbyder også at deltage ved selve gennemgangen sammen med entreprenøren for at sikre, at alle fejl og mangler bliver korrekt observeret og dokumenteret. Vores ekspertise og erfaring vil sikre, at bygherren får den bedst mulige dokumentation for eventuelle fejl og mangler, der skal udbedres af entreprenøren.

Vi tilbyder en udførlig gennemgang og udarbejdelse af en rapport, som sikrer, at du som bygherre har den nødvendige dokumentation og hjælp til at få udbedret eventuelle fejl og mangler der måtte være.

Mere info findes under AB Forbruger, AB92/AB18, ABT18.

  • Grundig gennemgang indvendig og udvendig
  • Fyldestgørende rapport/ mangelliste
  • Vurdering af klinker, loftrum, overflader, revner, facader, tekniske installationer, m.m.
  • Rådgivning i forbindelse med fejl og mangler samt generel vedligeholdelse

5 års gennemgang - Priser fra

  • op til 100 m2 3.250 kr. inkl. moms
  • op til 200 m2 3.750 kr. inkl. moms
  • op til 300 m2 4.250 kr. inkl. moms
  • over 300 m2 4.750 kr. inkl. moms

(Prisen fastsættes ud fra det samlede antal kvadratmeter, der skal besigtiges)

Ring til os
Skriv til os

Vi dækker:

Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).