Salgs- og Handelsbetingelser

1. ORDREBEKRÆFTELSE

Når Total Byggerådgivning har sendt en kunde et tilbud, anses dette som accepteret ved modtagelse af tid, dato og adresse for besigtigelsen fra kunden. Tilbuddet vil specificere de produkter/ydelser, som kunden har købt, samt den aftalte pris. 

Kunden har normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen begynder på dagen, hvor kunden har afgivet en bestilling på totalbyggeraadgivning.dk, telefonisk eller via en tredjepart. Hvis kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal kunden skriftligt informere Virksomheden på mail til info@totalbyggeraadgivning.dk inden for de 14 dage. Virksomheden vil derefter sende en bekræftelse på modtagelse af fortrydelsen. Hvis Virksomheden, i aftale med kunden, har foretaget en besigtigelse eller leveret en anden ydelse inden for de 14 dage, bortfalder fortrydelsesretten 24 timer før besigtigelsen.  

Hvis der indgås en aftale om leveringstidspunktet for ydelsen, vil dette ske via telefonisk kontakt eller e-mail. Kunden vil altid modtage en bekræftelse af det aftalte tidspunkt, efter at aftalen er indgået. Virksomheden tager forbehold for fejlagtige kontaktoplysninger, såsom forkerte mailadresser eller fejl i kontaktperson, da det kan påvirke konsulentens besigtigelser og kørselsafstande. Af denne årsag kan det aftalte tidspunkt for besigtigelsen variere med +/- 1 time som udgangspunkt. 

Når der indgås en aftale om en ydelse, vil der som standard være afsat op til 2 timer per ydelse. Det er muligt at tilkøbe mere tid, men dette skal aftales på forhånd. Hvis der overskrides den afsatte tid, vil besigtigelsen stoppe, og der vil være mulighed for at fortsætte arbejdet for hver påbegyndt 30 minutter mod betaling af 1.200 kr. inkl. moms per time. Der vil blive faktureret for hver påbegyndt 30 minutter til 600 kr. inkl. moms. 

Hvis tidspunktet for besigtigelsen er aftalt, skal eventuel aflysning ske direkte til vores kontor senest 24 timer før det aftalte tidspunkt for besigtigelsen. Aflysningen kan ske via info@totalbyggeraadgivning.dk eller telefonisk på (+45) 25 500 444. Hvis kunden ikke aflyser 24 timer før besigtigelsestidspunktet, forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve et gebyr på 1.500 kr. inkl. moms. 

Der pålægges et kørselsgebyr på 500-1.000 kr. inkl. moms for besigtigelse adresser med mere end 1 time samlet kørsel pr. Tilsyn fra firmaets adresse.  
Kørselsgebyr ved byggetilsyn (Pakke med flere byggetilsyn) ekstra pris pr tilsyn: (60-90 min 350 kr. / 90-120 min 500 kr. / 120+ min fra 750 kr.) 

Hvis kunden ikke er til stede på det aftalte tidspunkt, forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve et gebyr for forgæves kørsel på 1.500 kr. inkl. moms. 

Hvis der ikke er aftalt andet mellem kunden og Virksomheden, vil Virksomheden levere ydelsen efter nærmere aftale med kunden. Hvis Virksomheden ikke leverer ydelsen til tiden, anses der for at være forsinkelse efter mere end 1 time. Kunden har ret til at hæve bestillingen omkostningsfrit, hvis forsinkelsen skyldes Virksomhedens egne forhold, medmindre forsinkelsen skyldes kundens manglende adgang til ejendommen eller aflysning af aftalen. Rapporterne fra Total Byggerådgivning må kun deles med bygherren, entreprenøren, advokaten og andre involverede parter i den pågældende sag. De må ikke deles med andre eller offentliggøres på sociale medier. 

Vores rådgiver kan maksimalt gøres ansvarlig for økonomisk ansvar svarende til 1 x ydelsens honorar.  

Når der købes ydelser som køberrådgivning og byggeteknisk gennemgang, vil entreprenøren eller den beskikket bygningssagkyndige, som har udarbejdet tilstandsrapporter og udført arbejdet, være den ansvarlige for ejendommens eller arbejdets tilstand. Total Byggerådgivning påtager sig ikke ansvaret for deres manglende identifikation af fejl og mangler eller udførelsen af arbejdet samt forkerte informationer. Derfor vil den beskikket bygningssagkyndige eller entreprenøren være den, der kan holdes erstatningsansvarlig. 

På grund af fokus på kundens ønsker og behov samt samtale og rådgivning i denne forbindelse, vil der ikke være tilstrækkelig tid under en besigtigelse til at opdage og observere alle fejl og mangler.

Der tages forbehold for tilstedeværelsen af sundhedsskadelige stoffer i materialer, konstruktioner og bygningsdele samt for autorisationsarbejder som EL, VVS, og kloakinstallationer. 

For øjeblikket leverer Virksomheden følgende ydelser: 

 1. 1 års gennemgang 
 2. Køberrådgivning
 3. Byggetilsyn
 4. Kvalitetssikring
 5. Syn og skøn
 6. Fugt og skimmelsvamp
 7. Boligtjek / Førsynsrapport
 8. Afleveringsforretning
 9. Drift og vedligeholdelse
 10. Projektering og Byggetilladelse
 11. Renovering og ombygning
 12. 5 års gennemgang


Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre produkterne/ydelsernes indhold og pris til enhver tid.
 

Virksomheden benytter primært elektronisk fakturering. Efter levering af en eller flere ydelser modtager kunden en faktura, som skal betales senest netto 8 dage efter modtagelsen, medmindre der er indgået en anden aftale om betalingsfrist med Virksomheden. Ved manglende betaling pålægges der en morarente på 0,93% pr. måned regnet fra forfaldsdatoen. Desuden vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. inklusive moms pr. rykker, hvis betalingen udebliver. 

Hvis kunden ønsker at klage officielt over leverede ydelser, skal der sendes en skriftlig henvendelse til Virksomheden på info@totalbyggeraadgivning.dk. Hvis tvisten ikke kan løses mellem kunden og Virksomheden, kan kunden klage til Nævnenes Hus: 

Toldboden 2, 8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00  

Mail: nh@naevneneshus.dk   

www.naevneneshus.dk

Denne aftale er underlagt dansk ret. Hvis der opstår tvistigheder i forbindelse med aftalen, som ikke kan løses gennem forhandlinger mellem kunden og Virksomheden, vil tvisten blive afgjort af de danske domstole. 

Virksomheden er ikke ansvarlig for levering af ydelser, hvis der opstår force majeure efter aftalens indgåelse og forhindrer eller udskyder opfyldelsen af aftalen. Force majeure inkluderer også dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller lignende omstændigheder, som Virksomheden ikke har kontrol over. I tilfælde af force majeure har Virksomheden ret til at udskyde leveringen indtil opfyldelseshindringerne er ophørt eller annullere aftalen helt eller delvist uden ansvar. 

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre og opdatere salgs- og handelsbetingelserne løbende.

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).