Syn og skøn

Hvad er syn & skøn?

“Syn og skøn” er en juridisk betegnelse, der refererer til en proces, hvor en byggesagkyndig bliver indkaldt som en uvildig ekspert for at afgive en vurdering og udtalelse om en tvist i forbindelse med et byggeprojekt. Den byggesagkyndige foretager en visuel inspektion af problemet, analyserer dokumentation og eventuelle ekspertrapporter, samt giver en objektiv vurdering af situationen. Baseret på denne vurdering hjælper syn og skøn-processen med at fastslå årsagen til problemet samt eventuelle erstatningskrav og ansvarsfordeling mellem parterne.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvis du som bygherre eller entreprenør har behov for at få rådgivning og assistance til inspektioner, vurderinger, faglig sparring og generel ekspertise i forbindelse med en syn- og skønsag, kan Total Byggerådgivning være behjælpelige. En syn- og skønssag kan være en langsommelig, tidskrævende og dyr proces, der normalt involverer uvildige eksperter, som undersøger tvistens omfang og forsøger at komme frem til en objektiv vurdering. Hvis du har spørgsmål, må du endelig skrive til os på mail eller ringe til os på: 25 500 444

Processen kan også være dyr, da der ofte er omfattende gebyrer og honorarer til eksperterne involveret. Desuden kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation eller konsultere eksterne specialister, hvilket også medfører yderligere omkostninger.

Trods disse ulemper kan det være muligt for parterne at indgå et frivilligt forlig, uden at en syn- og skønssag bliver nødvendig. Et forlig kan spare både tid og penge, da parterne kan undgå de omkostninger og forsinkelser, der følger med en formel domstolsproces. I sidste ende afhænger valget mellem en syn- og skønssag og et frivilligt forlig af sagens kompleksitet, parternes vilje til at samarbejde og de økonomiske ressourcer, de er villige til at investere i sagen.

Total Byggerådgivning tilbyder at udføre en byggeteknisk gennemgang af det udførte arbejde, parterne ikke kan nå til enighed om, herunder:

  • Uvildig vurdering af sagen
  • Grundig byggeteknisk gennemgang
  • Fyldestgørende rapport
  • Vurdering af generelle fejl og mangler
  • Økonomisk estimat på omkostninger forbundet med sagen
  • Rådgivning og løsningsforslag til udbedring af fejl og mangler
  • Besvarelse af parternes spørgsmål

Syn og skøn - Priser fra

  • Byggeteknisk gennemgang 3.500 kr. inkl. moms
  • Byggeteknisk gennemgang inkl. rapport 4.500 kr. inkl. moms
Ring til os
Skriv til os

Vi dækker:

Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).