Uvildigt Byggetilsyn

Byggetilsyn med fokus på krav og standarder

Byggetilsyn ved opførelse af nybyggeri er en vigtig proces, der skal sikre at byggeriet udføres i overensstemmelse med de gældende krav og standarder, samt opnår den forventede kvalitet. Det gælder særligt i tilfælde af opførelse af typehuse, hvor flere underentreprenører og mindre håndværker virksomheder kan være involveret i byggeprocessen.

En af de primære opgaver ved byggetilsyn er at inspicere de skjulte bygningsdele. Det indebærer at kontrollere, at de vigtige strukturelle og tekniske komponenter, såsom isolering, rørføringer, membraner osv., er korrekt udført, inden de bliver skjult i andre bygningsdele. Derudover skal tilsyn af byggeriet også ses som en kvalitetssikring af det udførte arbejde. Det indebærer at kontrollere, at arbejdet udføres i henhold til de specifikationer, anvisninger og aftaler, der er fastlagt for byggeriet.

Byggepladstilsyn med fokus på den gode dialog

Total Byggerådgivning foretager tilsynsbesøg på byggepladsen og udarbejder rapporter efter hvert besøg. Disse rapporter vil give jer indsigt i byggeriets fremdrift og eventuelle udfordringer, der er opstået undervejs. På den måde kan I være trygge ved, at byggeriet følger planen, og at arbejdet udføres korrekt. Vi vil også føre dialogen med entreprenøren. Det indebærer en åben dialog om eventuelle ændringer eller udfordringer, der opstår undervejs, samt at sikre, at entreprenøren løbende informerer os om fremskridtet i byggeriet.

Den tætte kommunikation mellem os og entreprenøren er afgørende for at sikre, at alle parter er opdaterede og at eventuelle problemer kan adresseres og løses hurtigt. Hos Total Byggerådgivning vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at I kommer trygt i mål med jeres nye hus.

Læs mere om hvorfor byggetilsyn er vigtigt.

Byggetilsynspakker

Byggetilsynspakke med 10 tilsyn indebærer besigtigelse inkl. rapport ved nedenstående knudepunkter.

 • Tilsyn 1 – Tilsyn af randfundament, dybde og bredde, armering m.m.
 • Tilsyn 2 – Tilsyn af terrændæk, sokkel, varmeslanger, armering, isolering, forankring m.m.
 • Tilsyn 3 – Tilsyn af porebeton montage m.m.
 • Tilsyn 4 – Tilsyn af dampspærre, tagkonstruktion, dør- og vinduesmontage m.m.
 • Tilsyn 5 – Tilsyn af vådrumssikring, fugtmålinger af indervægge, m.m.
 • Tilsyn 6 – Tilsyn af fugtspærre i hulmur, isolering, murbinder m.m.
 • Tilsyn 7 – Tilsyn af facader, skalmur, træbeklædning m.m.
 • Tilsyn 8 – Tilsyn af klinker, fuger m.m.
 • Tilsyn 9 – Før- gennemgang
 • Tilsyn 10 – Afleveringsforretning

Ved hvert tilsyn på pladsen udføres der, udover knudepunkter, en generel kontrol af det udførte arbejde på byggeriet. Ved afleveringsforretningen sikrer vi, at fejl og mangler i huset bliver registreret. Under registreringen vurderer vi, om det er nødvendigt at tilbageholde en del af betalingen, indtil udbedringen er blevet udført. Total Byggerådgivning vil yderligere hjælpe med at fastsætte en pris for udbedringen af de resterende fejl og mangler. Det sikrer, at både bygherre og entreprenør er enige om omkostningerne ved udbedringen, før arbejdet påbegyndes.

Tilpassede byggetilsynspakker.

Uanset om I opfører et typehus eller et skræddersyet projekt, tilbyder vi fleksible byggetilsynspakker, der passer til jeres behov. Pakkerne sikrer, at vigtige kontrolpunkter og kvalitetskontroller bliver udført på afgørende stadier i byggeprocessen. Med vores rapportering kan I løbende følge med i byggeriets fremdrift og kvalitet. Vores pakker inkluderer forskellige antal tilsynsbesøg afhængigt af projektets omfang

Byggetilsynspakke 1 indeholdende 10 tilsyn

Denne pakke giver fuld dækning og inkluderer tilsyn på alle kritiske stadier, fra fundament til afleveringsforretning. Velegnet til større byggeprojekter eller dem, der ønsker omfattende kontrol gennem hele byggeprocessen. 

 • op til 200 m2 26.500 kr. inkl. moms
 • op til 300 m2 29.000 kr. inkl. moms
 • over 300 m2 31.000 kr. inkl. Moms

Byggetilsynspakke 2 indeholdende 8 tilsyn. 

Denne pakke giver omfattende kontrol af byggeriet, og indeholder 8 tilsynspunkter. Passer til både store og små projekter, som sikrer den nødvendige kvalitetskontrol.

 • op til 200 m2 23.000 kr. inkl. moms
 • op til 300 m2 26.000 kr. inkl. moms
 • over 300 m2 29.000 kr. inkl. moms

Byggetilsynspakke 3 indeholdende 6 tilsyn. 

Byggetilsynspakke 3 er mere designet til mindre byggeprojekter. Pakken fokuserer på de mest kritiske faser af byggeprocessen.

 • op til 200 m2 18.500 kr. inkl. moms
 • op til 300 m2 21.000 kr. inkl. moms
 • over 300 m2 23.000 kr. inkl. moms

(Prisen fastsættes ud fra det samlede antal kvadratmeter, der skal besigtiges)

Uanset hvilken I vælger, sikrer vi altid en grundig kvalitetskontrol, hvor vi foretager en grundig gennemgang af de vigtige bygningsdele, herunder fundament, isolering, rørføringer, dampspærre og vådrumssikring. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder vi detaljerede rapporter, der giver jer indsigt i byggeriet fremdrift og eventuelle udfordringer. Vi arbejder tæt sammen med entreprenøren og opretholder en åben dialog om projektets udvikling og eventuelle ændringer. Ved afleveringsforretningen gennemgår vi hele byggeriet for fejl og mangler, så I kan være sikre på, at alt er i orden ved overtagelsen. 

Total Byggerådgivning hjælper jer også med at sikre, at der ikke er nogen byggetekniske uoverensstemmelser i jeres kontrakt med byggefirmaet. Det inkluderer en gennemgang af ekstrafunderingstilbuddet for at identificere eventuelle fejl eller mangler, der kan have en økonomisk betydning for jer.

Ligeledes kan vi også at bidrage med vores ekspertise ved at evaluere jeres tegninger/skitser og komme med gode råd og input, før I endeligt godkender dem. Ved at gøre det sikrer vi, at I får den bedst mulige løsning, der opfylder jeres ønsker og behov og samtidig overholder de nødvendige byggetekniske standarder og bestemmelser.

Der pålægges et kørselsgebyr for besigtigelse af adresser med mere end 1 time samlet kørsel pr. tilsyn fra firmaets adresse. (60-90 min 350 kr. / 90-120 min 500 kr. / 120+ min fra 750 kr.)

 • Gennemgang af ekstrafunderingstilbud og skitser inden endelig godkendelse.
  3.250 kr. inkl. moms
 • Byggeteknisk gennemgang af entreprisekontrakt.  3.000 kr. inkl. moms.
Ring til os
Skriv til os

Vi dækker:

Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).