Hvorfor skal man have byggetilsyn ved nybyggeri

Er der styr på dit nybyggeri?

Din guide som nybygger.
 Byggetilsyn ved nybyggeri er afgørende for at sikre en høj kvalitet og undgå fejl og mangler. I denne guide vil vi udforske nogle af de nøgleaspekter der er ved byggetilsyn og hjælpe dig til at navigere og forstå vigtigheden af byggetilsynsprocessen.

byggetilsyn

Hvorfor skal man have byggetilsyn ved nybyggeri?

Opstartsfasen

Det er i opstartsfasen, at alle planer og forberedelser skal lægges, for at projektet kan begynde på en solid grund. Ved typehuse er opstartsfasen karakteriseret ved valg af standardiserede design og materialer, som er foruddefineret af byggefirmaet. Dette gør processen mere strømlinet og effektiv, da der allerede er skabt en grundlæggende ramme for opførelsen.

Arkitekttegnede huse kræver mere planlægning og ressourcer i opstartsfasen. Her skal der arbejdes tæt sammen med en arkitekt eller designfirma for at udvikle en individuel og skræddersyet løsning, der passer til kundens ønsker og behov. Dette omfatter alt fra byggestil til valg af materialer og bæredygtighedsaspekter.

Begyndelsen på byggeprocessen markeres med et opstartsmøde, som afholdes på byggepladsen. Dette møde samler alle involveret parter – byggeledere, entreprenører, arkitekter og bygherre – med det formål at drøfte og planlægge de praktiske aspekter ved byggeriet. Endvidere giver mødet mulighed for at få en visuel forståelse af placeringen og højden af bygningen på grunden. Efter opstartsmødet kan entreprenøren påbegynde byggefasen.

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol og byggetilsyn spiller en afgørende rolle ved nybyggeri, uanset om det drejer sig om typehuse eller arkitekttegnede huse. Disse processer sikrer, at byggeriet lever op til bygningsreglementet og de specifikke krav og standarder, der er fastsat.

Kvalitetskontrol indebærer inspektion og evaluering af hver fase i byggeprocessen, herunder materialer, konstruktionsteknikker og arbejdsmetoder. Det fokuserer på at identificere og rette eventuelle fejl, mangler eller afvigelser. Byggetilsynet følger op på entreprenørens kvalitetskontrol og sikrer, at alle krav og bestemmelser bliver overholdt.

Det er værdifuldt at have en uvildig tredjepart til at udføre byggetilsyn for at sikre objektivitet og pålidelighed, med andre ord en byggesagkyndig, der er i stand til at beskytte bygherrens interesser og ikke har nogen personlig interesse i byggeprojektet. Dette bidrager til at minimere risikoen for kostbare ombygninger eller problemer, der kan opstå senere.

Der er flere bygningsdele, som bliver skjult under byggefasen, og det er vigtigt at have professionelle øjne på disse. Fotodokumentation af disse punkter udgør bygherrens sikkerhed for, at arbejdet er udført korrekt. En uvildig byggesagkyndig udfører inspektioner, udarbejder rapporter med fotodokumentation og følger op på entreprenøren for at sikre, at fejl og mangler bliver udbedret, før de bliver skjult af andre bygningsdele.

Tilsyn med tekniske installationer

Det er afgørende for byggeriets kvalitet, at samtlige relevante installationer, herunder el, VVS og ventilation, gennemgås på en grundig måde. Formålet er at sikre, at alle komponenter er installeret korrekt og fungerer optimalt.

En erfaren byggesagkyndig vil foretage en omhyggelig undersøgelse af installationerne for at sikre, at de er korrekt udført og opfylder de nødvendige krav. Dette kan inkludere kontrol af ledningsføring, isolering, tilslutninger med mere. Eventuelle afvigelser eller fejl vil blive identificeret og håndteret i samarbejde med byggefirmaet og entreprenørerne.

Et korrekt udført tilsyn af tekniske installationer under nybyggeri er afgørende for at sikre, at byggeriet lever op til gældende standarder og krav. Det bidrager til at skabe et sikkert og holdbart hjem for bygherren og reducerer risikoen for potentielle tekniske problemer og farer i fremtiden.

Tekniske installationer som kloak, gas, el og VVS skal udføres af autoriserede håndværkere. Dette er for at sikre, at installationerne udføres korrekt og opfylder alle relevante krav og standarder.

Kundepunkter

Relevante kundepunkter som det er en god ide at være ekstra opmærksom på:

 1. Fundament og sokkel: Kontroller, om fundamentet er korrekt dimensioneret og støbt korrekt.
 2. Isolering: Sikr dig, at isoleringsmaterialet er korrekt installeret i overensstemmelse med bygningsreglementet.
 3. VVS-installationer: Kontroller VVS-installationer, herunder rørledninger, toiletter, brusere og afløbssystemer.
 4. Bærende strukturer: Sørg for, at alle bærende elemeter som søjler, bjælker og spær er korrekt fastgjort og installeret.
 5. Ydervægge: Kontroller, om ydervæggene er rette og plane, og om de er isoleret korrekt.
 6. Indervægge: Tjek, om indervæggene er korrekt opført og fastgjort til bærende konstruktion.
 7. Dampspærre: Kontroller, om dampspærre er korrekt udført og tætnet.
 8. Tagkonstruktion: Gennemgå tagets konstruktion for at sikre, at det er korrekt udført, og at alle materialer er af høj kvalitet.
 9. Vinduer og døre: Inspektion af alle vinduer og døre for at sikre korrekt installation og funktion, herunder at de er tætte og nemt kan åbnes og lukkes.
 10. Gulve og gulvbelægning: Kontroller, om gulvene er jævne og stabile, og om de er isoleret korrekt mod kulde og lyd.
 11. Vådrum: Vådrumssikring er en vigtig proces, der sikrer, at badeværelser er tætte og beskytter mod vandskader.
 12. Elinstallationer: Gennemgå elinstallationer for at kontrollere, om de overholder alle sikkerhedsstandarder, og om installationerne er korrekt forbundet og sikret.
 13. Indendørs og udendørs finish: kontroller, at alle overflader som vægge, gulve, lofter, og udvendige materialer for at sikre et godt visuelt udtryk og kvalitet.

Læs om vores tilsynspakker Total Byggerådgivning – Byggetilsyn

Økonomisk sikkerhed

Når det kommer til nybyggeri af enfamiliehuse, er det afgørende at sikre sig økonomisk tryghed og kvalitet. Byggetilsyn spiller en vigtig rolle i denne proces ved at sikre, at byggeriet følger alle relevante krav og standarder. 

Ved at have en professionel byggesagkyndig til at overvåge byggeriet kan potentielle fejl og mangler blive opdaget og løst tidligt. Dette forhindrer, at små problemer eskalerer til større økonomiske udfordringer senere hen, når byggeriet er færdigt.

Grundige byggetilsyn sikre høj kvalitet i byggeriet. Ved at have en nøje overvågning af hele processen kan alle involverede parter være sikre på, at risici for fejl og mangler i byggeriet mindskes. 

I sidste ende kan byggetilsynet betragtes som et økonomisk sikkerhedsnet for bygherrer, der ønsker at opføre enfamiliehuse. Det hjælper med at sikre, at byggeriet er af høj kvalitet og overholder alle relevante regler og standarder. 

Bygherrens tryghed og involvering

Manglende tilsyn med et byggeprojekt, kan medføre fejl og mangler hvilket kan resultere i betydelige konsekvenser. Først og fremmest kan dette forårsage forsinkelser af byggeprojektet. Manglende tilsyn hindrer opdagelse og rettelse af fejl og mangler i rette tid, hvilket kan føre til ændringer eller gentagelse af arbejdet og derved skabe forsinkelser i tidsplanen.

Endelig kan manglende tilsyn medføre en lavere kvalitet af byggeriet. Uden tilstrækkelig kontrol, kan entreprenører og håndværkere være fristet til at skære om hjørner og levere et dårligere arbejde. Dette kan have negative konsekvenser for byggeriets kvalitet og levetid.

Derfor er det vigtigt at have et ordentligt tilsyn med byggeprojekter. Et godt tilsyn med et byggeprojekt sikrer, at bygherren har kontrol over processen og kan træffe beslutninger baseret på opdateret information og professionel rådgivning. Det giver bygherren tryghed og bidrager til et vellykket byggeprojekt.

Før-gennemgang og aflevering

Før-gennemgang og aflevering er de sidste afgørende faser ved nybyggeri. Under før-gennemgang typisk 2 uger før afleveringen, foretages en omhyggelig inspektion af byggeriet for at sikre, at alle konstruktioner og installationer opfylder de gældende normer og kvalitetsstandarder. Eventuelle fejl og mangler identificeres og rettes inden aflevering. Dette giver bygherren og entreprenøren mulighed for at sikre, at det færdige hus lever op til aftalte specifikationer.

Afleveringsfasen indebærer en formel gennemgang af byggeriet sammen med entreprenøren. Her vurderes og dokumenteres status for hver enkelt del af huset. Denne omhyggelige proces sikrer, at byggeriet er fuldendt i henhold til kontrakten, og at relevante myndighedskrav er opfyldt.

Før-gennemgang og aflevering er afgørende for at sikre høj kvalitet og tilfredshed hos både bygherre og entreprenør. Det sikrer, at byggeriet af enfamiliehuse udføres på en professionel og ansvarlig måde.

Med en uvildig byggesagkyndig på bygherrens side ved før-gennemgangen, sikres det at fejl og mangler identificeres og skrives ned i en rapport med fotodokumentation. Dette giver både bygherren og entreprenøren et overblik over hvad der skal udbedres inden aflevering. Er alle fejl og mangler ikke udbedret på afleveringsdagen, eller der identificeres nye fejl og mangler, er det vigtigt, at det dokumenteres, så der kan udføres en tidsplan for udbedringer af punkterne.  

Læs om vores afleveringsforretning Total Byggerådgivning – Afleveringsforretning

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).