Hvad er en tilstandsrapport

Forstår du din tilstandsrapport?

Er du usikker på, om din kommende bolig er i fin stand, så er det en god ide at læse og forstå en tilstandsrapport, den giver dig den grundlæggende viden om boligens tilstand.

Hvad er en tilstandsrapport ?

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en dokumentation, der informerer om tilstanden på en ejendom. På den måde får du et overblik over kvaliteten og tilstanden af den bolig, du er interesseret i at købe. 
Det er kun en beskikket bygningssagkyndig, der kan udarbejde rapporten, og den skal følge særlige regler og retningslinjer i huseftersynsordningens håndbog.

Formålet med ordningen er at beskytte forbrugere mod skader og skjulte fejl, når de køber eller sælger fast ejendom. Som køber skal du modtage en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring fra sælger for at benytte ordningen. Sælger skal også tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien, før købsaftalen indgås. 

Hvis I bruger huseftersynsordningen, fritages sælger for sit 10-årige ansvar som sælger. Udover tilstandsrapporten er det også obligatorisk at udarbejde en elinstallationsrapport. Begge rapporter bliver en del af den endelige købsaftale og skødet.

Det er ikke påkrævet for sælger at få udarbejdet en tilstandsrapport, men de fleste vælger at gøre det. En tilstandsrapport, sammen med en elinstallationsrapport, har fordele både for køber og sælger.
Sælger kan blive fritaget fra deres ansvar i de næste ti år og undgå eventuelle erstatningskrav efter salget. Køber får mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, der dækker skader og fejl, som ikke er angivet i tilstandsrapporten eller som er skjulte fejl. Derudover er tilstandsrapporten en vigtig del af købers beslutningsgrundlag ved køb af en ejendom. 
Det er dog vigtigt at bemærke, at en rapport kun beskriver fejl ved ejendommen og ikke vedligeholdelsesmangler eller forhold, der er normale for en bygning med en bestemt byggestil og alder.

Derfor er det vigtigt, at du som køber allierer dig med en bygningssagkyndig, der kan evaluere ejendommens tilstand og vejlede dig i forhold til dine krav og forventninger til ejendommen.

Læs mere om Total Byggerådgivnings – køberrådgivning.

En tilstandsrapport er også et obligatorisk krav for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Der kan udarbejdes en tilstandsrapport for alle typer af ejerboliger, herunder enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder og landbrugsejendomme uden landbrugspligt.
Det er dog sjældent, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport for ejerlejligheder, især hvis det er en stor ejerforening. Det er dog nemmere i mindre foreninger med færre lejligheder.

Hvis det sker, at der bliver lavet en tilstandsrapport for ejerlejligheder, skal der laves to rapporter. En for selve lejligheden og en for det bygningsmæssige fælleseje. 
Ejerlejlighedens andel i fællesejet vil typisk være angivet i købsaftalen og ejerforeningens vedtægter, så forsikringsselskaberne kan og vil tilbyde en ejerskifteforsikring.

At bestille og betale for en tilstandsrapport er sælgerens ansvar. En gyldig tilstandsrapport skal udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, som er blevet udpeget af Sikkerhedsstyrelsen. Den byggessagkyndige gennemgår ejendommen i overensstemmelse med de gældende regler, og herefter beskriver han eller hun tilstand og eventuelle fejl i boligen ved hjælp af en standardiseret rapport, der er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

Der findes fire hovedgrupper af skader:

  • Fysiske skader, som kan påvises ved visuel inspektion af ejendommen ved hjælp af enkle tekniske redskaber og målinger.

  • Manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, der enten kan forårsage en skade eller i sig selv udgør en skade. For eksempel manglende bygningsdele eller manglende montering. Disse forhold bør være i orden som forventet.

  • Fejl, der kan resultere i en skade eller i sig selv udgøre en skade. Selv åbenlyse fejl skal registreres, selvom de ikke længere udvikler sig. Hvis en bygningsekspert mener, at der ikke er problemer forbundet med byggefejlen, skal der gives en begrundelse.

  • Åbenlyse afvigelser fra bygningslovgivningen (byggeloven, bygningsreglementer og generelle bygningstekniske forskrifter) skal også registreres.

En skade eller tegn på en skade, vurderes ud fra om bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. 
De observerede skader eller tegn på skader klassificeres i fire niveauer baseret på en vurdering af, hvor alvorlige konsekvenserne kan være. Konsekvenser inkluderer brud, lækager, deformationer, svækkelse, revnedannelser og ødelæggelser.

Tilstandsvurderingen af boligen er baseret på fire klassificeringer:

Grå = Mindre alvorlige eller kosmetiske skader
Gul = Alvorlige skader
Rød = Kritiske skader
Spørgsmålstegn = Mulige skader

Graden af alvor for en skade vurderes ud fra dens forventede fremskridt. Det skal bemærkes, at omkostningerne ved at reparere en skade ikke indgår i vurderingen. “Mulige skader” bør yderligere undersøges, hvilket kan kræve specialviden eller specifikke undersøgelser.
Det anbefales altid at forstå omfanget af de forskellige skader og om nødvendigt søge bistand fra en bygningsekspert til at gennemgå ejendommen og give købervejledning.

Læs mere om boligkøb her.

Husk også, at tilstandsrapporten indeholder sælgers svar på en række spørgsmål om boligens tilstand, herunder om der tidligere har været specifikke problemer eller større reparationer.

Tilstandsrapporten omfatter også en vurdering af, hvor lang tid taget forventes at holde, ud over den byggesagkyndiges vurdering. 
Denne vurdering baserer sig på et skema, der tager højde for tagtypen og tagets alder, og giver en estimering af, hvor længe bygningsdelene kan holde.
Rapporten indeholder desuden en generel beskrivelse af, hvordan huse af samme type kan være konstrueret, og hvilke specifikke opmærksomhedspunkter boligejeren bør være opmærksom på. Denne beskrivelse af hustypen fungerer som et supplement til tilstandsrapporten.

Hvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport koster typisk mellem 5.000 kr. og 8.000 kr. En pakke med både tilstandsrapport, energimærke og el-eftersyn koster typisk mellem 8.000-15.000 kr., afhængig af boligens størrelse, type og stand. Da priserne varierer fra bygningssagkyndig til bygningssagkyndig, er det altid en god idé at indhente flere tilbud.

Hvis en tilstandsrapport er ældre end seks måneder ved boligsalg, kræves det, at den bliver opdateret. Sælger kan normalt få dette gjort for en mindre pris ved at kontakte den bygningssagkyndige, der har udarbejdet den oprindelige rapport.

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).