Hvad skal man være opmærksom på med asbesttage

Hvad skal man være opmærksom på med asbesttage?

Flere hundredetusinde parcelhuse fra 1960’erne til 1980’erne har asbestfyldte bølgepladetage eller kunstskifertage, og det kan blive farligt, når de skal udskiftes, repareres eller fornys.

Hvad skal man være opmærksom på med asbesttage?

Tjek om dit tag er med asbest:

Hvis du har et eternittag fra før 1989, skal du tjekke om dit tag indeholder asbest.

Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest, fra 1984-1988 kan taget indeholde asbest og efter 1988 indeholder taget ikke asbest.

Eternitpladerne kan være de klassiske bølgeplader, typisk 100 x 120 cm i størrelse, eller eternitskifer, disse plader er helt flade og typisk 30×60 cm i størrelsen, med spidse eller afstudsede hjørner.

Eternitskiferplader indeholder ca. 10% asbest og monteres med søm eller klæb. 
Disse kan være svære at afmontere uden pladerne knækker og asbestfibre afgives. 

Bølgepladerne indeholder ca. 10 % asbest, og er trykt med et nummer på hver plade indeholdende 5-10 cifre:

Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder pladen asbest, uanset antal cifre.
Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 5, 6 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.
Starter nummeret med 4 eller 5 indeholder eternitpladen ikke asbest, uanset antal cifre(der kan være udenlandske plader, som ikke kan afklares ud fra dette nummer).
Er der intet nummer på eternitpladerne, antages det, at de indeholder asbest.

Er det farligt at bo i en bolig med asbesttag:

Der er ingen grund til bekymring, hvis du bor i et hus med et asbesttag. Asbest i taget udgør normalt ikke nogen fare. Problemet opstår kun, når pladerne skal bearbejdes, hvilket kan resultere i frigivelse af asbestpartikler i luften. Dette sker typisk ved brud på pladerne, fx ved boring, skæring, ridser eller knæk.

Vedligeholdelse af tag med asbest kræver særlige forholdsregler for at undgå sundhedsrisici. Rensning af eternittage bør udføres af specialister med godkendte kemikalier, og det er vigtigt at undgå højtryksspuling af asbestholdige materialer. Det anbefales at konsultere en specialist, fx en byggesagkyndig, for at få vejledning om korrekt vedligeholdelse af taget.

Der kan ved ældre tage være udført rensning og maling af asbesttaget, hvis dette ikke har været udført korrekt, kan det medføre til asbestslam på spær, lægter og isolering i loftrummet. Det er som sådan ikke farligt at opholde sig på et loftrum, med asbestslam, da asbestfibrene er bundet sammen med vand og blevet til en hvidmasse, som kaldes for asbestslam. Det frarådes at begynde at røre eller fjerne dette selv, da asbestfibrene kan udledes i luften, dette skal gøres af professionelle fagfolk og kræver en fuld sanering af loftrummet, for at komme det helt til livs.   

Asbestfibre er kræftfremkaldende. Fibre, som indåndes, kan især fremkalde kræft i lungehinden og kræft i lungen. Det sker sjældent blandt mennesker, der ikke har været udsat for høje mængder af asbest. Sygdommene udvikles navnlig af mennesker, der tidligere har arbejdet med asbest.
Hvis man jævnligt gennem mange år har arbejdet med asbest og skåret eller slebet i asbestholdigt materiale eller fjernet smuldrende asbestisolering uden tilstrækkelig beskyttelse, kan man have øget risiko for kræft i lungehinden og lungekræft.
Hvis man har været i kontakt med asbest få gange i livet uden beskyttelse, for eksempel i sit hus eller have, eller har været tæt på personer, der har arbejdet med det, er risikoen for skade vurderet som ubetydelig. Dette gælder selv for kortvarige eksponeringer og sandsynligvis også for længere perioder på timer eller få dage.
Man kan ikke med sikkerhed sige, hvor meget man skal have været udsat for, før der er en risiko. Der er kendskab til enkelte personer, som har arbejdet få uger under forhold med meget asbest støv, som ser ud til at have udviklet kræft i lungehinden mange år efter.

Asbest er noget som skal tages meget seriøst og det anbefaledes at der rådgives hos en professionel, før man begynder arbejde med eller omkring asbestholdig materiale. 

Skal dit asbesttag skiftes:

Der er bygget mere end hundredtusinde boliger i Danmark i 60’erne, 70’erne og 80’erne, med asbestholdige tage. Disse tage har en forventede levetid på ca. 40-60 år, og der er derfor mange danske boligejere, som skal forholde sig til sit asbesttag i dette årti.
Levetiden på tagprodukterne er baseret på et tabelopslag og der er flere faktorer som spiller ind for det specifikke tag, som kan betyde det holder 10 år mindre eller mere end hvad der er forventet.

Nogle af disse tage, er i så dårlig stand at de skal skiftes, andres kan rense og males. Risiko for asbestfrigivelse opstår når taget skal renses, udskiftes eller repareres. Der skal derfor følges nogle bestemte regler, hvis du ønsker at rense, installere tagvindue eller udskifte tag med asbestholdige materialer.

Tagpladerne skal eftergås af en professionel for at kunne vurdere om taget skal udskiftes eller om det er muligt at rense og male taget, dette er en billigere løsning som siges at kunne forlænge levetiden på dit tag med op mod 12 år. Det er dog ikke alle eksperter i byggebranchen som mener rensning og maling kan forlænge levetiden på taget, spørg man de firmaer der udfører den service, siger de 15-20 års forlænget levetid. 
Vores erfaringer siger at det kan hjælpe med at holde den korrekte levetid på produktet, og det kræver en specifik vurdering for det bestemte tag om det kan have nogle effekt andet end kosmetisk (typisk koster dette ca. 10% af en komplet tagudskiftning).

Det er også muligt at udføre et nyt tag oven på det eksisterende asbesttag. Denne løsning er ikke at anbefale, da asbesttaget bliver brugt som undertag  og over tid vil pladerne nedbrydes og afgive asbeststøv på loftrummet. 

Den sidste løsning er en komplet tagudskiftning og sanering af loftrummet, her skal det forventes at det kan koste flere hundredtusinder at få lavet en fuld sanering og udskiftning af isolering i loftrummet, oven i prisen på selve udskiftningen af taget. 
Der er flere forhold der gøre sig gældende i disse situationer, derfor anbefales det at rådføre sig med en uvildig byggesagkyndig, der kan give dig overblik over dine muligheder og prisestimater på disse muligheder. 

Læs mere om Total Byggerådgivnings – Boligtjek/ Førsynsrapport

Sådan rengøre, skifter og bortskaffer du et asbesttag:

Har du mos eller alger på dit tag, så er det kun af kosmetisk betydning. Der er ingen studier der viser at mos eller alger skader taget, selv om dette høres flere steder hos firmaer som tilbyder alge og tagrensning. Det anbefales derfor at du ikke gør noget ved dette, hvis det er et asbestholdigt tag, såfremt taget ikke indeholder asbest kan taget renses: 

 • Bruger en stiv kost og vand for at fjerne mos.
 • Bruger en blød børste og vand for at fjerne alger.
 • Ikke bruger højtryksrenser, det skader taget mere end det gavner.
 

Husk, at det er vigtigt aldrig at foretage skæring i ældre tagplader indeholdende asbest for at tilrette for eksempelvis installation af tagvinduer eller solcellepaneler. Det er essentielt altid at fjerne pladerne omhyggeligt og bortskaffe dem i overensstemmelse med gældende regler, før man lægger nye tagplader på. Det er både farligt og uansvarligt at manipulere med ældre tagplader indeholdende asbest.

For at rengøre taget skal en blød børste og en vandslange anvendes. Hvis taget skal skiftes, kan tagpladerne midlertidigt skrues af, så længe arbejdet ikke frigiver støv. Det er vigtigt at være forsigtig ved håndtering af tagpladerne for at undgå spredning af asbest. Tagpladerne bør stables og bortskaffes korrekt.

Hvis tagpladerne er fastgjort på en måde, der kræver skæring eller ødelæggelse, bør opgaven overlades til professionelle. Alle arbejder med asbest skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før påbegyndelse. Det er vigtigt at undersøge kommunens regler for bortskaffelse af asbestholdigt materiale.

Producenter advarer ikke mod faren ved asbest:

Fagfolk inden for renovation og byggebranchen benytter ofte den medfølgende monteringsvejledning, når de skal istandsætte eller installere et nyt tag eller tagvindue. Det skal bemærkes, at visse vejledninger ikke indeholder advarsler vedrørende asbest. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de særlige regler og forskrifter, der gælder, hvis taget indeholder asbest. Det er vigtigt at informere håndværkeren om denne problemstilling for at sikre korrekt håndtering af materialet, så du sikkert kan få et nyt tagvindue eller andet uden asbest inde i boligen.

Asbestindeholdige materialer:

 • Bølgeplader, eternitskiferplader og tagpap (1928 – 1988).
 • Indvendige loft- og vægbeklædning (1956 – 1986).
 • Udvendige vægbeklædning (1963 – 1986).
 • Støbegulve samt vinylbelægninger (1920 – 1980).
 • Maling og pudsprodukter (1953 – 1981).
 • Fliseklæbemidler (1962 – 1979).
 • Spartel- og fugemasser (til 1979).
 • Tekstiler og rørisolering (1920 – 1980).
 • Eternit sålbænke (1965 – 1985).
 • Isolering til elkabler (1930 – 1980).
 • Aftræk og luftkanaler (1935 – 1986).

Læs mere om de specifikke produkter på Asbest-huset

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).