Hvornår skal man udskifte sit tag

Hvornår skal man udskifte sit tag?

Har du et ældre tag, med mindre skader, utætheder, eller har overgået den forventede levetid, så er det ikke altid sikkert det er nødvendigt med en komplet tagudskiftning. 

Hvad skal man være opmærksom på ved tagudskiftning?

Hvornår skal man udskifte sit tag:

Hvis taget er utæt eller beskadiget, så der kan komme vand og fugt i bagvedliggende konstruktioner, skal der foretages reparation/tætning eller udskiftning af taget.

Levetider på tage variere efter den valgte tagtype og det er ud fra SBI-tabelopslag, at tagets restlevetid vurderes i en tilstandsrapport.
Et ældre vedligeholdt tag kan godt leve længere end sin forventede levetid, da der er flere faktorer som spiller ind, og et ikke- vedligeholdt tag holder typisk kortere end den forventede levetid. 

De fleste tagbelægninger lever længere end undertaget, men er det så nødvendigt med en komplet tagudskiftning, når undertaget har udtjent sin levetid?
Nogle tagbelægninger kan tætnes/ understryges, dette betyder at det udtjente undertag kan fjerens og der tætnes mellem tagbelægningen. Derved forlænger du tagets samlet levetid, og udskyder hvornår det er nødvendigt med en komplet tagudskiftning. 
Dette kræver dog, at taget er i god nok stand til at dette kan lade sig gøre. Er tagbelægningen i dårlig stand og skal udskiftes indenfor 3-5 år, er det ikke økonomisk fordelagtigt at udføre denne løsning.
Det anbefales at der rådføres med en uvildig byggesagkyndig, der kan fortælle om det specifikke tags stand og de økonomiske muligheder der er for vedligeholdelse og forlængelse af levetiden af taget.

Læs mere om Total Byggerådgivning – Boligtjek/ Førsynsrapport

Hvad skal man være opmærksom på ved tagudskiftning:

Skader på taget kan have konsekvenser for både spær, træbjælker, isolering og andre dele af bygningen, herunder lofter og vægge. Disse skader kan resultere i fugt-, råd- og skimmelproblemer.

Når du overvejer valg af ny tagtype til dit hjem, er der flere vigtige faktorer at tage hensyn til. Geografisk placering kan have betydning for hvilke tagtyper, der er tilladt. Derfor er det afgørende at undersøge evt. krav i lokalplaner som skal overholdelse. Æstetik og tekniske hensyn spiller også en vigtig rolle, da visse tagtyper måske ikke passer til et moderne husdesign, mens andre måske ikke er egnet til ældre huse uden tilstrækkelig strukturel støtte. Det er også vigtigt at tage anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger i betragtning sammen med forventet levetid for hver tagtype. 

Tagtyper:

Betontagsten

Klassisk design, som fås i flere farver, har en levetid på 40-60 år og skal lægges med minimum 20 grader. Kan udføres med fast undertag eller banevare. Middelomkostninger for produkt og montering. 

Tegltagsten

Klassisk design, som fås i flere farver, har en levetid på 70-90 år og skal lægges med minimum 20 grader ved falstagsten ellers minimum 25 grader ved vingetagsten (med undertag). Kan udføres med fast undertag eller banevare. Høje omkostninger for produkt og middelomkostninger for montering. 

Tagpap

Moderne design, som fås i mørke farver og har en levetid på 30-50 år. Skal udføres på faste plader eller brædder med minimum 1-2 graders hældning, dog helst 5+ grader. Lave omkostninger for produkt og montering. 

Eternittag

Parcelhus design som fås i mørke farver. Levetid 20-40 år (op til 70 år med asbest).  
Bølgeeternit plader lægges med minimum 14 graders hældning og eternitskifer ligges med minimum 18 graders hældning. Lave omkostninger for produkt og montering. 

Hvis du har et eternittag fra før 1989, skal du tjekke om dit tag indeholder asbest.

Læs mere om asbest

Stål

Fås med design som tegl eller zink “look a like”, typisk i mørke farver. Alt efter produkt har det en levetid på 40-60 år og skal lægges med minimum 12 graders hældning. Kan udføres med fast undertag eller banevare. Middel omkostninger for produkt og montering. 

Naturskifer

Klassisk/eksklusivt design, som fås i mørke farver med en levetid på 80-100+ år. Skal lægges med minimum 20 graders hældning ved fast undertag og 25 grader med banevare som undertag. Kan udføres med fast undertag eller banevare. Høje omkostninger for produkt og montering.

Læs mere om Tagtyper

Undertag:

Når det drejer sig om at sikre en solid tagkonstruktion, er det vigtigt at huske, at tagdækningen er kun en del af taget. De underliggende lag af taget, også kendt som “undertag” spiller en væsentlig rolle, Undertaget findes i tre forskellige varianter: 

Undertag af banevare: Materialer såsom folier, fiberdug eller bitumenbaserede produkter bruges til undertage. Disse undertage kan enten være diffusionsåbne eller diffusionslukkede. Levetid 20-30 år.
Pladeundertage: Bestå af træfiberplader lagt med overlæg mellem spærene. Levetid 20-30 år
Fast undertage: Bestå af Rupløjede brædder eller krydsfinersplader, samlet med fer og not, som er dækket af enten tagpap eller folie. Levetid 40-100 år

Det er vigtigt at holde korrekt ventilation af sit tag, og alt efter typen af undertag skal der holdes en vis afstand mellem undertaget og isolering. Ved fast undertag kan det nøjes med 45 mm, hvor ved banevare eller pladeundertag skal der holdes 70 mm til ventilation. (Det anbefales at der altid udføres ventiler i undertaget, om det er diffusionsåben eller ej. Kvaliteten af underlaget er afgørende for tagets samlet holdbarhed, og selv om tagbelægningen kan holde mange år, er det ikke sikret at undertaget holder samme tid. Det er derfor vigtigt at vurdere når der udføres nyt tag, at levetiden på undertaget tilpasses med levetiden på tagbelægningen.
Der findes også tagbelægninger som kan tætnes på undersiden, hvis undertagets levetid er udstået. Defekt eller beskadiget undertag kan forårsage en række problemer, såsom forhøjet fugt, svækkelse af konstruktionen, skimmelsvamp og råd.

For at vurdere tilstanden af dit undertag anbefales det at udføre en grundig undersøgelse. Det kan være en god idé at gå en tur på loftet og have en professionel med, der kan skelne mellem mindre uregelmæssigheder og reelle problemer.

Alger og mos:

Alger, mos og lav er grønne sporedannende planter, der findes udbredt i forskellige miljøer. Alger forekommer næsten overalt naturligt, mens mos også er almindeligt forekommende. Begge typer planter spredes gennem luften og koloniserer fugtige overflader som tagrender, facader og sokler. Lav adskiller sig ved at være en symbiose mellem en svamp og en alge. Lav trives bedst under direkte sollys, mens mosser og alger foretrækker skyggede områder for at optimere deres vækstbetingelser.

Undersøgelser viser, at moderate mængder af mos og alger ikke nedbryder taget eller øger risikoen for fugtskader, og det forkorter ikke tagets levetid. Teknologisk Institut anbefaler faktisk en vis begroning på huset. Hvis du alligevel oplever, at det grønne skær skæmmer dit hjem, kan du forebygge både mos og alger. Disse planter trives bedst på tag med lav hældning, der vender mod nord og står i skyggen af store træer, da de trives på fugtige og våde overflader. Du kan forsøge at holde taget tørt ved at beskære træer og buske, der skygger for taget, hvis du ønsker at reducere forekomsten af mos og alger.

Hvis du vil rense dit tag, så er det vigtigt at du:

  • Bruger en stiv kost og vand for at fjerne mos.
  • Bruger en blød børste og vand for at fjerne alger.
  • Ikke bruger højtryksrenser, det skader taget mere end det gavner.

Hvilke yderligere forbedringer kan gøres, når du skifter taget:

Ved udskiftning af taget kan det være hensigtsmæssigt at overveje flere projekter samtidig for at optimere både økonomiske og tidsmæssige ressourcer på lang sigt. Dette kan inkludere udskiftning af tagrender, nedløb samt udvendige beklædningselementer som underbrædder og vindskeder.

Når hele tagbeklædningen udskiftes, kræver bygningsreglementet typisk efterisolering, såfremt det er rentabelt. Ved ældre boliger anbefales det at foretage en rentabilitetsberegning for at vurdere omkostningerne ved efterisolering i forhold til potentielle energibesparelser og produktets levetid. Yderligere oplysninger om denne proces kan findes på sparenergi.dk eller bygst.dk, hvor der også findes en beregner til rentabilitetsberegninger.

En idé kan være at inddrage tagrummet til beboelse, enten ved at renovere det eksisterende loftrum eller ved at etablere et nyt og højere tag. Det bør dog bemærkes, at denne type renovering er omfattende og kræver professionel rådgivning, eksempelvis fra en erfaren uvildig byggesagkyndig. Dette vil være praktisk og økonomisk fordelagtigt at gennemføre samtidigt med tagudskiftningen. 

Det er altid vigtigt at sikre de nødvendige byggetilladelser fra de relevante myndigheder, inden man påbegynder et sådant projekt. Så det er vigtigt at undersøge eventuelle krav i lokalplanen, inden man går i gang.

Desuden kan man overveje at installere ovenlysvinduer, kviste, lystunneler eller lignende i det nye tag for at øge lysindfaldet i rummene under taget. Dette kan lade sig gøre uanset husets etageantal og tagets hældning, og det kan give mere lys og plads på førstesalen. Også dette vil kræve byggetilladelse, så det kan være en god idé at kontakte kommunen inden igangsætning af projektet.

Hvilken forsikring dækker, når du renoverer dit tag:

Det er entreprenørens ansvar at sørge for at beskytte taget mod skader under tagrenoveringsprocessen. Skader forårsaget af ekstreme vejrforhold såsom storme eller brand bør normalt være dækket af din boligforsikring. Det anbefales, at du informerer dit forsikringsselskab om de planlagte renoveringsarbejder for at sikre, at passende dækning er på plads i tilfælde af uventede hændelser.

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).